با یکی از این ایده های استارتاپی کسب و کار خود را راه بیندازید

اگر به فکر راه اندازی کسب و کار آنلاین و یا استارتاپ افتاده اید، به لیست ایده های استارتاپی ما نگاهی بیندازید. نخستین عامل در انتخاب یک ایده از میان هر تعداد ایده علاقه شما به آن کسب و کار است که می‌توان با آن درآمدزایی کرد

ایده های استارتاپی
راه اندازی کسب و کار آنلاین

اگر تمامی شرایط لازم برای اجرای یک ایده داشته باشید اما به آن کسب و کار علاقه نداشته باشید، شکست حتمی است.

پس ایده ای را انتخاب کنید که با فکر کردن به اجرای آن به قول معروف قند در دلتان آب شود! مهم این است که پس از انتخاب ایده به سراغ برآورد هزینه هایتان بروید.

انواع کسب و کار اینترنتی پس از برآورد هزینه و سود دقیق می‌توانند وارد بازار شوند. در این مرحله که کسب و کار خود را تازه می خواهید راه اندازی کنید تا آنجا که مقدور است از هزینه های اضافی بزنید.

Read More